viernes, abril 29, 2011

Convocatòria d'acció global....


Convocatòria d'acció global de rebuig a L'Estat Mexicà per la repressió a
Texcoco i San Salvador Atenco el maig del 2006 y en solidaritat amb les dones en
resistència

Les dones d’Atenco, a dia d’avui continúen amb la seva lluita amb la mateixa
dignitat que les va dur deprés del fets del 3 i 4 de maig a denunciar la tortura
sexual a la que van ser sotmeses pels cossos policials en una operación
concertada pels tres nivells de govern. Davant la impunitat que preval sobre
aquell operatiu d’Estat, volem convocar a totes les organitzacions, col·lectius
i persones a movilitzar-se amb una acció global solidària els dies 3 i 4 de maig
del 2011 de cara als 5 anys d’impunitat.
Invitem a realitzar accions diverses per exigir a l’Estat Mexicà justícia per
les dones d’Atenco i que ens envïin la informació d’aquestes al correu
mujeresdeate...@centroprodh.org.mx
Les 11 dones que demanden justicia davant la Comissió Interamericana de Drets
Humans en contra de l’Estat Mexicà, no cessen en la seva lluita per justícia i
reconeixement de la responsabilitat de l’Estat, evidenciant la seva política
misògina i preversa on les dones lluitadores són preses com a “botí de guerra”
Exigim:

El cessament a l’obstaculització del tràmit de la petició contra l'Estat Mexicà
davant la Comissió Interamericana del Drets Humans, el qual es troba en etapa
d'admissibilitat. Que el govern mexicà aturi la seva política d'impunitat que
acompanya i perpetua els delictes comesos contra les dones ja que, en el marc
del 5è aniversari dels fets, no hi ha hagut responsables.

Convocatoria de acción global en repudio al Estado mexicano por la represión en
Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006 y en solidaridad con las mujeres
en resistencia
Las mujeres de Atenco, hoy en día siguen su lucha con la misma dignidad que las
llevó tras los hechos del 3 y 4 de mayo a denunciar la tortura sexual a la que
fueron sometidas por los policías en una operación concertada por los tres
niveles de gobierno. Ante la impunidad que prevalece sobre aquél operativo de
Estado, queremos convocar a todas las organizaciones, colectivos y personas a
movilizarse con una acción global solidaria los días 3 y 4 de mayo de 2011 de
cara a 5 años de impunidad.
Invitamos a que realicen acciones diversas para exigir al Estado mexicano
justicia para las mujeres de Atenco y que nos envíen la información sobre estas
acciones al correo mujeresdeate...@centroprodh.org.mx
Las 11 mujeres que demandan justicia ante la Comisión Interamerica de Derechos
Humanos en contra del Estado Mexicano, no cesan en su lucha por justicia y
reconocimiento de la responsabilidad del Estado, evidenciando su política
misógina y perversa donde las mujeres luchadoras son tomadas como "botín de
guerra".
Exigimos:
El cese a la obstaculización del trámite de la petición contra el Estado
Mexicano ante la Comisión Interamericana del Derechos Humanos, mismo que se
encuentra en etapa de admisibilidad. Que el gobierno mexicano detenga su
política de impunidad que acompaña y perpetua los delitos cometidos contra las
mujeres ya que en el marco del V aniversario de los hechos no ha habido
responsables.


Ens trobarem a la plaça Sant Jaume Barcelona, el proper dimecres 4 de maig a les 19:00. Fem-los sentir que no ens n'hem oblidat.